Ważna aktualizacja oprogramowania dla urządzeń RED 50!

Producent urządzeń RED 50, firma SOPHOS, udostępniła ważną aktualizację oprogramowania, która naprawia błąd, który mógł uniemożliwiać uruchomienie urządzeń lub mógł sprawiać, że urządzenia te przestawały działać. 

Wszystkie urządzenia RED 50 są podatne na powyższy błąd, w związku z czym producent zaleca niezwłoczną aktualizację oprogramowania urządzenia.

Procedura dla użytkowników UTM SG: wyszukaj i zainstaluj aktualizację oprogramowania o nazwie UTM 9.7 Maintenance Release 2 (9.702). Aktualizacja ta zawiera w sobie poprawki oprogramowania dla urządzeń RED 50. Po instalacji aktualizacji konieczne będzie ponowne uruchomienie urządzenia.

Procedura dla użytkowników XG:

Uaktualnienie dla urządzeń RED znajduje się w aktualizacji sygnatur o numerze 2.0.019. Instalacja sygnatur spowoduje ponowne uruchomienie wszystkich podłączonych do XG urządzeń RED.

 

Dodatkowe informacje o aktualizacji dostępne są w Bazie Wiedzy pod adresem: https://community.sophos.com/kb/en-us/135240

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów zachęcamy do kontaktu pod adresem https://pomoc.suncapital.pl