Ważna informacja dotycząca narzędzia AD Sync w SOPHOS

Grzegorz

Sophos poinformował, że począwszy od 30 listopada 2021, nie będzie wspierana autentykacja do portalu Sophos Central przy użyciu danych uwierzytelniających pozyskanych przy użyciu narzędzia AD Sync starą metodą (chodzi o nazwę użytkownika i hasło).

Operacje synchronizacji danych będą kończyły się komunikatem o błędach w sytuacji, gdy nie będą używane dane dostępowe pozyskane z API, gdyż docelowo narzędzie AD Sync będzie wspierało wyłącznie taką autentykację.

Jeśli korzystasz z narzędzia AD Sync w wersji niższej niż 4.3.23 (może się to zdarzyć, jeśli automatyczna aktualizacja się nie powiodła), skorzystaj z instrukcji zawartych w tym artykule bazy wiedzy:

Sophos Central: Upgrade the AD Sync Utility to the latest version.

Producent zaleca jak najszybszą zmianę administracyjnych danych uwierzytelniających na te pozyskiwane z API.

W celu minimalizacji przestojów i niedogodności, producent w najnowszej wersji narzędzia AD Sync zaszył mechanizm, który automatycznie dokona zmiany administracyjnych danych autoryzacyjnych na dane pozyskane z API. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w połowie października.

Ponadto narzędzie AD Sync (od wersji 4.0.2.21 i wyżej) wprowadza nową i bardziej skalowalną warstwę transmisji danych pomiędzy agentem Sophos a platformą Sophos Central.

Przed wykonaniem aktualizacji upewnij się, że porty i domeny wskazane w artykule: KBA – Domains and ports to allow nie są zablokowane przez zaporę.

Pamiętaj, że wszelkie nowe funkcjonalności oraz nowa warstwa transportowa pomiędzy agentem Sophos a platformą Sophos Central będzie dostępna tylko przy użyciu danych dostępowych pozyskanych przez API.

Spodobało Ci się? Udostępnij.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone