Ważna informacja dotycząca narzędzia AD Sync w SOPHOS

Sophos poinformował, że począwszy od 30 listopada 2021, nie będzie wspierana autentykacja do portalu Sophos Central przy użyciu danych uwierzytelniających pozyskanych przy użyciu narzędzia AD Sync starą metodą (chodzi o nazwę użytkownika i hasło).

Operacje synchronizacji danych będą kończyły się komunikatem o błędach w sytuacji, gdy nie będą używane dane dostępowe pozyskane z API, gdyż docelowo narzędzie AD Sync będzie wspierało wyłącznie taką autentykację.

Jeśli korzystasz z narzędzia AD Sync w wersji niższej niż 4.3.23 (może się to zdarzyć, jeśli automatyczna aktualizacja się nie powiodła), skorzystaj z instrukcji zawartych w tym artykule bazy wiedzy:

Sophos Central: Upgrade the AD Sync Utility to the latest version.

Producent zaleca jak najszybszą zmianę administracyjnych danych uwierzytelniających na te pozyskiwane z API.

W celu minimalizacji przestojów i niedogodności, producent w najnowszej wersji narzędzia AD Sync zaszył mechanizm, który automatycznie dokona zmiany administracyjnych danych autoryzacyjnych na dane pozyskane z API. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w połowie października.

Ponadto narzędzie AD Sync (od wersji 4.0.2.21 i wyżej) wprowadza nową i bardziej skalowalną warstwę transmisji danych pomiędzy agentem Sophos a platformą Sophos Central.

Przed wykonaniem aktualizacji upewnij się, że porty i domeny wskazane w artykule: KBA – Domains and ports to allow nie są zablokowane przez zaporę.

Pamiętaj, że wszelkie nowe funkcjonalności oraz nowa warstwa transportowa pomiędzy agentem Sophos a platformą Sophos Central będzie dostępna tylko przy użyciu danych dostępowych pozyskanych przez API.