Wiadomości e-mail są odrzucane z powodu błędnej konfiguracji serwera po aktualizacji SEA do wersji 4.5.3.4

Producent poinformował o problemie związanym z niedawną aktualizacją Sophos Email Appliance do 4.5.3.4, w wyniku której wiadomości e-mail są odrzucane z powodu błędnej konfiguracji serwera.

PRODUKTY i ŚRODOWISKO

Sophos Email Appliance 4.5.3.4

OŚ CZASU:
  • 14 lutego 2023 08:00 UTC: Sophos wstępnie planuje wypuścić poprawiony firmware 16 lutego.
  • 14 lutego 2023 00:20 UTC: Deweloperzy produktu pracują nad wydaniem poprawki
  • 11 lutego 2023: Zespół SEA aktualnie bada problem
  • 11 lutego 2023 11:20 UTC: Wykrycie problemu

EFEKT

Obsługa wiadomości email przestaje działać po aktualizacji Sophos Email Appliance do wersji 4.5.3.4.

AKTUALNY STATUS

Potwierdzenie problemu

Należy sprawdzić dzienniki błędów konfiguracji serwera w logach Sophos Email Appliance pod kątem poniższych wpisów:

Feb 11 13:40:55 mx100 postfix/smtpd[16198]: NOQUEUE: reject:
 RCPT from [domain] [IP address]: 451 4.3.5 Server configuration error; 
from=<email address> to=<email address> proto=ESMTP 
helo=<domain>

Feb 11 13:40:55 mx100 postfix/smtpd[14179]: 
NOQUEUE: reject: RCPT from [domain] [IP address]: 451 4.3.5 Server 
configuration error; from=<email address> to=<email address>
 proto=ESMTP helo=<domain>
Możliwe obejście problemu

Wykonaj dowolne z niżej zaproponowanych rozwiązań i sprawdź, czy problem ustąpił:

  • Przejdź do Configuration > Policy > SMTP Authentication > Ports i upewnij się, że tylko port 25 jest wyłączony.
  • Wyłącz uwierzytelnianie SMTP.

UWAGA: Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.

ARTYKUŁ ŹRÓDŁOWY JEST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY!