MailStore – genialne uzupełnienie oferty Kerio Connect cz. 2

W dzisiejszej recenzji objaśnimy działanie MailStore od strony prac administracyjnych.
Wersja MailStore, którą się zajmujemy to MailStore serwer ze wsparciem dla platform Microsoft:
Wsparcie dla systemów (32-bit i 64-bit)

* Microsoft Windows XP Service Pack 2 lub nowszy
* Microsoft Windows Vista
* Microsoft Windows 7
* Microsoft Windows Server 2003 (incl. SBS, R2)
* Microsoft Windows Server 2008 (incl. Foundation, SBS and R2)
* Microsoft Windows Small Business Server 2011
* Microsoft Windows Home Server Power Pack 2 lub wyższy

Instalacja programu odbywa się poprzez ściągnięcie pliku o pojemności zaledwie 33 MB ze strony producenta i wgraniu tego pliku przy użyciu klasycznego instalatora dla systemów Widnows. Proces ten trwa, zaledwie trzy minuty nawet na starych maszynach.
Aby móc zarządzać naszym archiwum w MailStore lokalnie konfigurujemy konto administracyjne i wskazujemy właściwego hosta. Wprowadzona przez nas konfiguracja umożliwia nam administrację aplikacją MailStore i archiwami poczty za pośrednictwem MailStore Client. Aplikacja kliencka instaluje się automatycznie wraz z MailStore Server. Istnieje możliwość instalacji MailStore Clienta na stacji roboczej poza serwerem. Nie zawsze przecież możemy i chcemy być podłączeni z archiwum naszego serwera.
Konsola administracyjna jest dostępna w języku angielskim i niemieckim. Nie jest to jednak problem, ponieważ menu jest bardzo czytelne i intuicyjne. Jestem pewien, że nawet początkującemu użytkownikowi konsola nie będzie sprawiała najmniejszego problemu.
Wymagania co do instalacji MailStore Clienta są identyczne jak te, które opisałem powyżej dla serwera.

Jak widać na załączonym obrazku pulpit jest standardowy dla tego typu aplikacji pracujących na platformach Windows. Z lewej strony mamy drzewo nawigacyjne, a w części centralnej uwidaczniają się informacje związane z wyświetlanymi elementami nawigacji.

Rozpoczęcie pracy z MailStore należy zacząć od zdefiniowania konta, to właśnie liczba kont jest czynnikiem determinującym ilość licencji i koszt programu.
Użytkownik to konto, które służy do przeglądania i podpinania archiwów. Archiwa użytkownika można przeglądać przy użyciu konsoli administracyjnej programu, klienta podpiętego do Outlooka i webmail (więcej w pierwszej części recenzji z testów MailStore).

Można także skorzystać z usługi katalogowej. W tym przypadku mamy do wyboru pięć kategorii włącznie z Active Directory, LDAP i Kerio Connect.

 

Po etapie tworzenia konta lub wielu kont nie pozostaje nami nic innego jak wybrać zasoby pocztowe, które chcemy archiwizować i przypisywać do wcześniej stworzonych profili. Producent przygotował dla nas wiele predefiniowanych usług co daje nam spory wybór w ramach naszych potrzeb i możliwości serwera jakim dysponujemy.

Z całego wachlarza możliwości wybieramy rodzaj: serwera, klienta lub pliku. W dalszej kolejności uwierzytelniamy nasz dostęp do serwera i konta pocztowego. Na koniec przypisujemy nowe archiwum do wcześniej stworzonego profilu i zaczynamy archiwizację. Im większe konto i więcej danych tym archiwum jest dłużej tworzone. Sam proces tworzenia archiwum nie jest obciążający dla naszego systemu. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że jeżeli archiwum tworzymy w innej lokalizacji dyskowej niż nasz store z archiwizowanym kontem, to nasze zasoby sieciowe i ewentualnie Internet będą dodatkowo obciążane przesyłanymi danymi.
MailStore daje nam sporo możliwości konfiguracyjnych. Konfigurując archiwa bezpośrednio na serwerze możemy wskazać miejsce na dysku lokalnym, sieciowym czy macierzy gdzie będzie trzymany store.


Produkt umożliwia nam konfigurację, zarządzanie pocztą i jej archiwum przy pomocy linii komend shell, w tym celu mamy więc specjalnie dedykowaną konsolę.


Bardzo ważnym narzędziem jest wbudowany w MailStore backup, który umożliwia nam tworzenie kopii archiwów w wielu wariantach w tym także na życzenie i zgodnie z wyznaczonymi interwałami czasowymi.


Po przeprowadzonych przez nas testach, zdecydowanie możemy napisać, że MailStore to idealne narzędzie do tworzenia archiwum w ramach serwera poczty Kerio Connect. Z naszej strony, dystrybutora rozwiązań MailStore w Polsce dołożymy wszelkich starań aby produkt cały czas dobrze się rozwijał a przede wszystkim spełniał oczekiwania naszych partnerów biznesowych i klientów.

Cena minimalnej wersji produktu (5 licencji) wynosi 295 Euro.