AKTUALIZACJA POLITYKI WSPARCIA TECHNICZNEGO KERIO

Dwa darmowe przypadki

Na początku roku Kerio wprowadziło odpłatne wsparcie techniczne dla swoich klientów. Po wnikliwej ocenie tego rozwiązania, zdecydowano jednak o pozostawieniu darmowego wsparcia technicznego ograniczonego do 2 zgłoszeń w ciągu roku. Od 1 lipca 2012 klienci z aktualnym Software Maintenance (SWM) mają prawo do dwóch bezpłatnych zgłoszeń w ramach pomocy producenta. Dalsze przypadki będą odpłatne. Kerio nadal oferuje bezpłatne wsparcie techniczne do 90 dni od czasu rejestracji zainstalowanego produktu oraz zgłoszeń spowodowanych błędami produktów. Dowiedz się więcej o polityce wsparcia technicznego Kerio.