Backup danych – reguła 3-2-1-1-0.

Roman Vishtal

Dane firmowe lub osobiste powinny być nieustannie backupowane. Oznacza to, że należy regularnie wykonywać ich kopie zapasowe, tak aby uniknąć katastrofom pokroju utraty lub uszkodzenia najważniejszych danych. Warto też przechowywać je w innym miejscu niż dane źródłowe.

Najbardziej znaną, a jednocześnie prostą i powszechną regułą backupu jest 3-2-1.

Od jakiegoś czasu jednak coraz bardziej popularna staje się reguła 3-2-1-1-0.

wpis

3Zachowaj 3 kopie swoich danych. Prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak z 3 urządzeniami jednocześnie, jest znacznie mniejsze niż w przypadku 2 urządzeń, zwłaszcza gdy pierwsza kopia zapasowa często znajduje się blisko podstawowych danych. W przypadku utraty podstawowych danych i pierwszej kopii zapasowej, wtórna kopia zapasowa, która znajduje się w innym miejscu może się okazać ostatecznym rozwiązaniem.

2 – Użycie dwóch różnych technologii przechowywania danych. Ta część reguły mówi o tym, iż dane należy przechowywać na co najmniej dwóch różnych typach pamięci. Mogą to być np. wewnętrzny dysk twardy, zewnętrzny dysk twardy, karta SD czy płyty CD i DVD.

1 – Backup co najmniej 1 kopii w lokalizacji poza siedzibą. Zdecydowanie zaleca się trzymanie co najmniej jednej kopii zapasowej w osobnej (zewnętrznej) lokalizacji, od tej, gdzie znajdują się dane podstawowe i główna kopia zapasowa. Przechowywanie drugiej kopii w tej samej fizycznej lokalizacji nie jest dobrym pomysłem. Różnego rodzaju katastrofy, które mogą się przydarzyć, takie jak: pożar, powódź, trzęsienie ziemi… wszystko może prowadzić do zniszczenia podstawowych danych, podstawowej kopii zapasowej i wtórnej kopii zapasowej!

1 – Przechowywanie co najmniej 1 kopii w trybie offline. W przypadku trybu offline mamy na myśli brak połączenia z infrastrukturą teleinformatyczną. Jeśli haker ma dostęp do środowiska, może to wpłynąć na wszystko, co ma połączenie online. Dlatego zdecydowanie zaleca się posiadanie kopii zapasowej w trybie offline, aby haker nie miał do niej dostępu.

0Weryfikacja backupu. Kopie zapasowe są tylko tak dobre, jak ich weryfikacja. Przede wszystkim kopie zapasowe muszą być codziennie monitorowane. Nie powinno być żadnych błędów. W regularnych odstępach czasu należy przeprowadzić testy przywracania: przywrócić dane z kopii zapasowych i sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak powinno być.

Korzystając z reguły 3-2-1-1-0 możesz mieć pewność, że dane twojej firmy są bezpieczne.

logo_1

Jeżeli potrzebujesz rozwiązania do backupu danych — zapraszamy do naszego portalu.

Źródło.