BackupAssist i BackupAssist Multisite Manager v9.1.0

BackupAssist

Dostępna jest już nowa wersja BackupAssist oraz BAMM v9.1.0.

Poniżej lista zmian i poprawek wprowadzonych przez producenta w najnowszych wersjach.

Zmiany w BackupAssist v9.1.0

 • Zaktualizowana zakładka Hyper-V
  Zakładka Hyper-V jest teraz częścią interfesju zarządzającego błyskawicznym odzyskiwaniem maszyn wirtualnych.
 • Odzyskiwanie wielu maszyn wirtualnych
  Wersja v9.1.0 pozwala na błyskawiczne odzyskiwanie wielu maszyn wirtualnych w tym samym czasie.
 • Data Container
  Naprawione istotne problemy, gdy weryfikacja Hyper-V lub Exchange jest uruchomiona dla backupów Data Container. Kopia zapasowa mogła być zapisana w folderze tymczasowym czyli nieodpowiedniej lokalizacji, co mogło prowadzić do utraty danych.
 • Ochrona plików
  Ulepszenie wydajności ochrony plików
 • Hyper-V
  Rozwiązany problem, który zdarzał się dla nieanglojęzycznych serwerów Windows O/S, gdzie zakładka Hyper-v w BackupAssist v9 wyświetla pusty ekran bez listy gości.
 • Błyskawiczne odzyskiwanie maszyn wirtualnych
  Naprawa błędu Rapid VM Recovery występującego na serwerze 2008 R2, gdzie pojawiał się błąd o braku możliwości rozpoczęcia odzyskiwania maszyn wirtualnych.
  Naprawa błędu Rapid VM Recovery powodowanego przez brak uprawnień do dostępu wewnątrz kopii zapasowej.
 • Raporty/powiadomienia
  Naprawa sekcji odzyskiwania raportu kopii zapasowych, aby opcje odzyskiwania dostępne dla Exchange były poprawnie opisane.
 • Konsola centralnego zarządzania
  Naprawa przypadku gdy zmienne referencyjne nie są zmienione w nowym oknie Discover Backup.
  Integrated Restore Console nie wyświetla już punktów łączenia do wyboru.
 • Ulepszony interfejs użytkownika

Zmiany w BackupAssist Multisite Manager v9.1.0

 • Nowość: Pełne wsparcie dla Widows 10
 • Ulepszone menu instalacji
  Uproszczony dostęp do zdalnych instalacji i aktualizacji.
 • Aktualizacja wielu instalacji BackupAssist w tym samym czasie
  MultiSite manager może teraz jednocześnie zaktualizować wiele instancji do nowej wersji BackupAssist.
 • Zdalna instalacja BackupAssist
  Dzięki MultiSite Manager, BackupAssist można instalować zdalnie.
 • Ulepszony interfejs użytkownika

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z dystrybutorem BackupAssist – Sun Capital.