BackupAssist & zgodność z RODO

W ciągu ostatnich kilku tygodni prawdopodobnie otrzymałeś wiele e-maili od od firm i serwisów www, które przetwarzają Twoje dane osobowe. Wynika to z RODO, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zostało określone przez Parlament Europejski i Radę Europejską w celu uregulowania sposobu wykorzystywania i zarządzania danymi osobowymi osób w całej Europie. Regulacje te mają na celu ochronę danych użytkowników, sposobu wykorzystywania i zarządzania danymi, praw użytkowników do uzyskiwania dostępu do ich danych i zgłaszania ich naruszeń.

Kto musi przestrzegać GDPR?
Każda osoba fizyczna, organizacja lub firma, która przetwarza lub przechowuje dane obywateli europejskich. Jeśli Twoja firma nie ma siedziby w Europie, ale gromadzisz prywatne dane obywateli w Europie, nadal musisz przestrzegać tych nowych przepisów.

Od kiedy funkcjonuje RODO?
Weszło w życie 25 maja 2018 roku.

W jaki sposób BackupAssist pomaga Twojej firmie zachować zgodność z GDPR?
Przepisy RODO oznaczają, że oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych jest ważnym elementem zgodności. BackupAssist może pomóc ci w spełnieniu wszystkich odpowiednich przepisów. Niektóre kluczowe wymagania zostały przedstawione poniżej.

Przywracanie danych
Zapewnia możliwość szybkiego przywrócenia danych użytkownika, jeśli zostanie on przypadkowo usunięty lub zniszczony, zgodnie z wymogami Artykułu 32-2

Wymagania szyfrowania
BackupAssist obejmuje funkcje szyfrowania w celu ochrony danych użytkownika podczas jego przesyłania i przechowywania, dzięki czemu dane nie zostaną naruszone w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, zgodnie z artykułami 32-1 i 32-1b

Wymagania dotyczące powiadomień
Powiadomi cię, jeśli dane użytkownika zostaną zaatakowane przez oprogramowanie ransomware, dzięki CryptoSafeGuard, który wykryje infekcję, umożliwiając terminowe zgłoszenie zdarzenia, zgodnie z wymogami Artykułów 32 i 33

Jak BackupAssist działa zgodnie z RODO?
Sam BackupAssist przeszedł zmiany, aby zapewnić zgodność z nowymi ramami regulacyjnymi. Zmiany te są przedstawione poniżej.

Zgodność procesu
Cortex IT zakończył przegląd naszych zabezpieczeń danych i zaktualizował nasze procesy w firmie, aby dostosować je do RODO.

Zgodność produktu
BackupAssist 10.4 zawiera aktualizacje oprogramowania zgodne z RODO, w następujący sposób:

Dodano wyraźną zgodę na przesyłanie danych diagnostycznych podczas kontaktowania się z pomocą techniczną.
Przywracanie z kopii zapasowej chronionej hasłem monituje o hasło przed wyświetleniem zawartości kopii zapasowej.
Poprawiono ogólne bezpieczeństwo przechowywania haseł.
Program BackupAssist nie będzie już wymagać dołączenia klucza USB odzyskiwania, który będzie używany podczas korzystania z lokalizacji docelowej kopii zapasowej BitLocker.
Wprowadzono zmiany w zbiorze danych w celu zapewnienia anonimowości, chyba że wiąże się to z licencjonowaniem.

Źródło