Cyberbezpieczny samorząd – pomagamy zdobyć i wykorzystać rządowe dofinansowanie!

W ostatnich latach obserwujemy dramatyczny wzrost liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Szczególnie narażone na te zagrożenia są jednostki samorządu terytorialnego (JST), które często posiadają ważne dane osobowe obywateli i informacje administracyjne. Czynnikiem, który w sposób znaczący zmienił krajobraz cyberbezpieczeństwa w Polsce, była agresja Rosji na Ukrainę. Wojna spowodowała, że Polska stała się jednym z najczęściej atakowanych krajów przez wspierane przez rosyjskie organy państwowe grupy hakerów. Jak podaje gov.pl:  ,,(…)w drugiej połowie 2022 r. zarysował się wyraźny zarysował się wyraźny trend wzrostowy w liczbie zarejestrowanych przez CSIRT NASK zgłoszeń. Najwyższą wartość odnotowano w grudniu 2022 r. – niemal 85,2 tys., co w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza ponad czterokrotny wzrost. Pokazuje to, jak pilne jest wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na incydenty”.11. https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Jakie są założenia rządowego programu Cyberbezpieczny Samorząd? Na co JST mogą przeznaczyć uzyskane dofinansowanie? 

Celem programu Cyberbezpieczny Samorząd jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Drogą jego realizacji ma być: wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Projekt zakłada udzielanie wsparcia grantowego dla jednostek samorządowych, co przyczyni się do:

  • Wdrożenia lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) w JST,
  • Wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • Wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • Podniesienia wiedzy i kompetencji personelu JST z punktu widzenia SZBI,
  • Przeprowadzenia audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.
Kto może skorzystać z grantu oraz jaka jest kwota dofinansowania?

Projekt obejmie cały kraj, działając na terenie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, czyli 2 477 gmin, 314 powiatów i 16 województw. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna, w tym jednostki sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone w formie grantu o zróżnicowanej wysokości, w zależności od typu jednostki:

  • Gminy: od 200 000 PLN do 850 000 PLN,
  • Powiaty: do 850 000 PLN,
  • Samorządy Wojewódzkie: do 850 000 PLN.

W jaki sposób nasza firma pomoże Państwu skorzystać z Programu Cyberbezpieczny Samorząd?

Chętnie umówimy się z Państwem na przeprowadzenie bezpłatnego audytu, aby zidentyfikować najsłabsze elementy systemu cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie za korzystną cenę.  Posiadamy najwyższy poziom partnerstwa w relacjach z czołowymi vendorami (Sophos, IceWarp, GFi, Avast, Synology, Altaro, MailStore, Qnap i inni). Ostatecznie  przeszkolimy Państwa kadry, które będą miały okazję zapoznać się z nowoczesną ale przede wszystkim efektywną metodą szkolenia odbywającego się z wykorzystaniem technologii VR.

Jesteśmy firmą z 20 letnim doświadczeniem na rynku cyberbezpieczeństwa, dlatego gwarantujemy najwyższą fachowość oraz korzystne ceny. Zapraszamy do kontaktu!

Cyberbezpieczny Samorząd