GFI KerioControl 9.4.3 Patch 2 – zarządzanie GRO w interfejsie administracyjnym

Co to jest GRO?

Generic Receive Offload (GRO) to technologia agregacji pakietów sieciowych, zaprojektowana w celu redukcji użycia CPU podczas przetwarzania ruchu sieciowego. Łączy przychodzące pakiety z tego samego strumienia w większy, pojedynczy pakiet. Ten proces zmniejsza nadmiarowe obciążenie związane z przetwarzaniem każdego pakietu indywidualnie, co prowadzi do poprawy przepustowości i redukcji obciążenia CPU. GFI KerioControl 9.4.3 Patch 2 posiada możliwość zmiany tego parametru wprost w interfejsie administracyjnym.

Środowiska, w których włączenie GRO jest korzystne

GRO jest szczególnie korzystne w środowiskach o dużej przepustowości, gdzie serwer jest narażony na znaczny przychodzący ruch sieciowy. Są to m.in.:

 • Sieci korporacyjne o dużej przepustowości.
 • Centra danych obsługujące znaczny ruch przychodzący.
 • Środowiska serwerów WWW obsługujące liczne jednoczesne połączenia.

Środowiska, w których włączenie GRO może mieć negatywny wpływ

W pewnych scenariuszach GRO może nie być optymalny:

 • Sieci o niskiej przepustowości lub niskim ruchu: Tutaj nadmiarowe obciążenie związane z agregacją pakietów może być nieuzasadnione.
 • Sieci wymagające przetwarzania danych w czasie rzeczywistym: GRO może wprowadzić niewielkie opóźnienia związane z agregacją pakietów, co może być niepożądane w aplikacjach wymagających natychmiastowego przetwarzania.

Jak zmienić ustawienia GRO w GFI KerioControl

Aby zmodyfikować ustawienia GRO dla każdego interfejsu w KerioControl, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do ustawień interfejsu sieciowego:
  • Otwórz interfejs administracyjny KerioControl.
  • Przejdź do sekcji „Interfejsy”.
 2. Wybierz interfejs:
  • Z listy interfejsów wybierz ten, który chcesz skonfigurować.
 3. Opcje zaawansowane:
  • Kliknij na interfejsie, aby otworzyć jego ustawienia.
  • Przejdź do karty „Opcje zaawansowane”.
 4. Dostosuj ustawienia GRO:
  • W opcjach zaawansowanych znajdź ustawienie GRO.
  • Włącz lub wyłącz GRO zgodnie z wymaganiami Twojej sieci.
 5. Zapisz i zastosuj:
  • Kliknij „OK” lub „Zastosuj”, aby zapisać zmiany.
 6. Monitoruj wydajność:
  • Po dostosowaniu ustawień GRO monitoruj wydajność swojej sieci. Obserwuj ewentualne poprawy lub problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o przepustowość i obciążenie CPU.

Podsumowanie

Dostosowanie ustawień GRO w GFI KerioControl może znacząco wpłynąć na wydajność sieci. Ważne jest zrozumienie środowiska sieciowego i jego wymagań przed włączeniem lub wyłączeniem tej funkcji. Regularne monitorowanie po wprowadzeniu zmian zapewnia optymalną pracę sieci z nowymi ustawieniami.