Kerio Control – downgrade z 9.4.x do 9.3.6p1

Kerio Control nie wymaga, żeby przeprowadzać downgrade zbyt często. Niestety, czasem zmiany wprowadzane w nowych wersjach mogą u wybranych klientów powodować problemy. W takim przypadku najłatwiejszym rozwiązaniem jest powrót do jednej ze starszych wersji produktu. Jeśli po przeprowadzeniu tej procedury problem nie ustąpi, należy szukać innego rozwiązania, np. błędnej konfiguracji lub problemu ze sprzętem.

Zanim przystąpisz do obniżenia wersji Kerio Control, gorąco zalecamy wykonanie następujących kroków:

  • Zapisz swoją obecną konfigurację.
  • Zapisz numer seryjny swojego urządzenia (znajdziesz go w interfejsie administratora na Pulpicie -> kafelek „Licencja”).
Procedura

Aby przeprowadzić downgrade Kerio Control do wersji 9.3.6 Patch 1, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Pobierz obraz wersji 9.3.6p1 z Upgrade Center GFI lub znajdź go na stronie download.kerio.com – wybierz produkt „Kerio Control”, a następnie interesującą Cię wersję (u nas 9.3.6 Patch 1). Właściwy obraz, to „Kerio Control Appliance – upgrade image”. Obydwie drogi doprowadzą Cię do tego samego linku.
  2. W interfejsie administracyjnym Kerio Control przejdź do Opcje zaawansowane -> Aktualizacja oprogramowania.
  3. W sekcji „Uaktualnij przez wysłanie binarnego pliku obrazu”, kliknij przycisk „Wybierz plik…”.
  4. Przejdź do lokalizacji, w której zapisałeś pobrany w kroku 1. plik obrazu i wskaż go.
  5. Wgranie pliku do Kerio Control potrwa 1-2 minuty.
  6. Po wczytaniu pliku kliknij przycisk „Rozpocznij uaktualnianie” – jak pokazano na poniższym obrazie.
  7. Po kliknięciu przycisku rozpocznie się proces aktualizacji.

Kerio Control - jak przeprowadzić downgrade do starszej wersji, na co uważać, skąd pobrać nowe instalatory, jakie kroki wykonać na koniec

Należy pamiętać, że proces aktualizacji / downgrade’u rozłączy połączenie z internetem oraz połączenie z administracją Kerio Control. Operacja potrwa około 3-5 minut i urządzenie Kerio Control zostanie automatycznie zrestartowane. Po zakończeniu procesu appliance zostanie uruchomiony wraz z całą konfiguracją i politykami, a połączenie z internetem zostanie automatycznie przywrócone.

Zdalny update / downgrade

Proces downgrade’u można również przeprowadzić za pośrednictwem interfejsu MyKerio. Po zalogowaniu się wystarczy połączyć się z docelowym urządzeniem i postępować zgodnie z powyższymi krokami.

Uwaga: Wersja 9.4.x Kerio Control korzysta z innej wersji bazy danych Firebird do gromadzenia statystyk.

Po obniżeniu wersji będziesz musiał wyczyścić statystyki, zgodnie informacjami zawartymi w stosownym artykule bazy wiedzy producenta.