IceWarp Server EPOS build 10 (14.0.0.10) już dostępny

IceWarp Server EPOS to zaawansowane narzędzie do obsługi poczty elektronicznej, komunikatorów, kalendarzy, zadań oraz współdzielenia i zintegrowanej edycji dokumentów. Umożliwia użytkownikom efektywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, zapewniając narzędzia do synchronizacji na różnych urządzeniach. Dodatkowo, serwer ten oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak filtrowanie spamu oraz ochronę antywirusową. Wersja EPOS w większym niż dotychczas wymiarze integruje chmurowe usługi (tzw. microservices), dzięki czemu wdrożenie jest jeszcze prostsze. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące wersji oznaczonej numerem 14.0.0.10. Chętnych do przetestowania IceWarp Server EPOS, zachęcamy do kontaktu z nami.

Serwer
 • Naprawiono problem, w którym Imapindex przechowywał informacje o usuniętych wiadomościach e-mail za pośrednictwem POP3, co skutkowało pustymi wiadomościami bez nagłówków w klientach.
WebClient
 • Naprawiono problem dodawania bezpośrednich załączników do folderu Upload w Pliki i Dokumenty, tak samo jak ma to miejsce w przypadku załączników typu SmartAttachments.
 • Naprawiono problem, w którym siatka danych była renderowana nieprawidłowo podczas usuwania wiadomości e-mail, co skutkowało zniknięciem ostatniej wiadomości e-mail na jedną sekundę.
 • Naprawiono problem z brakiem możliwości pobrania załącznik po dodaniu go do wiadomości e-mail podczas jej redagowania.
 • Poprawiono wydajność folderu /webmail/, w którym tymczasowe kopie wiadomości e-mail są tworzone tylko w przypadku remotePOP lub remoteIMAP.
 • Poprawiono przycisk Wyślij w kreatorze wiadomości, aby zachować opcję Wysyłki z opóźnieniem po wprowadzeniu dodatkowych edycji w wiadomości e-mail.
 • Naprawiono problem, w którym skrót CTRL + A podczas korzystania z wyszukiwania pełnotekstowego zaznaczał cały folder zamiast tylko wyników wyszukiwania.
 • Naprawiono problem, w którym cofnięcie linku SmartAttached psuło sam plik załącznika.
 • Poprawiono zachowanie skrótu CMD + A na MacOS, aby działał tak samo jak CTRL + A w systemie Windows.
 • Naprawiono problem usuwania podpisów, z wyjątkiem tego, którego nazwa zaczynała się od litery najbliższej końca alfabetu.
 • Naprawiono problem wyświetlania w podglądzie obrazu osadzonego w wiadomości e-mail w folderze Wysłane po ponownym zalogowaniu się.
 • Naprawiono problem, w którym domyślny podpis nie był widoczna w ustawieniach WebClient.
Exchange Active Sync (EAS)
 • Poprawiono usuwanie wiadomości e-mail więcej niż dwa razy, co mogło powodować błąd podczas wykonywania tej samej operacji DELETE dla takiej wiadomości.
Najnowsze poprawki/usprawnienia dla Outlook Sync:
 • Naprawiono problem ignorowania przez OutlookSync cofniętych wiadomości e-mail.
Obsługiwane systemy
 • Windows Server (2012 R2 lub nowszy) oraz CentOS Linux (7.0/Stream 8)
 • Outlook Sync (14.0 lub nowszy) oraz IceWarp Desktop Client (8.0 lub nowszy)
 • IceWarp mobile (4.0 lub nowszy), IceChat Mobile (13.0.4 lub nowszy) oraz Authenticator (1.1 lub nowszy)
Obsługiwane klienty poczty e-mail:
 • Microsoft Outlook 2016 lub nowszy na systemie Windows 10/11 (z wyjątkiem działania na serwerze terminalowym)
Niewspierane klienty poczty e-mail:
 • Microsoft Outlook 2013 lub starszy
 • Microsoft Outlook for Mac