Instalacja Sophos Endpoint dla macOS może zakończyć się niepowodzeniem z powodu braku uprawnień

Problem

Instalacja może zakończyć się niepowodzeniem na kilku wersjach macOS wydanych 11 grudnia 2023 r. (Monterey 12.7.2, Ventura 13.6.3, Sonoma 14.2). Jest to spowodowane zmianą w zabezpieczeniach Apple. Wcześniejsze wersje nie są dotknięte tym problemem. Zespół deweloperski Sophos pracuje nad zmianami mającymi na celu wyeliminowanie tego problemu.

Produkty i środowisko

 • macOS Monterey 12.7.2
 • macOS Ventura 13.6.3
 • macOS Sonoma 14.2

Objawy

 • Instalacja Sophos może zakończyć się niepowodzeniem po pobraniu oprogramowania.
 • W logach diagnostycznych Sophos pojawi się wpis podobny do tego:
  Unable to set attributes on directory: /Library/Preferences/Logging. Error: Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=513 „You don’t have permission to save the file “Logging” in the folder “Preferences”.” UserInfo={NSFilePath=/Library/Preferences/Logging, NSUnderlyingError=0x6000020bbed0 {Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 „Operation not permitted”}}
 • Można to również sprawdzić po instalacji za pomocą następującej komendy w Terminalu:
  sudo log show –predicate „subsystem == 'com.sophos.macendpoint'” –last 2h | grep -i Logging
 • To polecenie wyświetli powyższy komunikat błędu, jeśli wystąpił ten problem.

Przyczyna

Sophos zmienia właściwości katalogu Logging, aby wydłużyć czas rejestrowania zdarzeń systemowych, umożliwiając przechowywanie danych przez więcej dni. W najnowszych aktualizacjach od Apple ograniczono możliwość wprowadzania zmian w tej lokalizacji, wykorzystując mechanizm Full Disk Access.

Obejście problemu

Istnieją różne rozwiązania tymczasowe w zależności od wersji systemu Monterey i Ventura/Sonoma:

Monterey:

Po napotkaniu tego problemu, wykonaj poniższe czynności:

 • W Preferencjach systemowych dla Bezpieczeństwa (System Preferences for Security), w zakładce Pełen dostęp do dysku (Full Disk Access), włącz „InstallationDeployer”,
 • Uruchom ponownie instalację.
Ventura / Sonoma:

Po napotkaniu tego problemu, postępuj w następujący sposób:

 • w Preferencjach systemowych dla Bezpieczeństwa (System Preferences for Security), w zakładce Pełen dostęp do dysku (Full Disk Access) włącz „Sophos Installer” (Uwaga: Jeśli uruchamiasz instalację z poziomu Terminala, może być konieczne także dodanie Terminala),
 • Uruchom ponownie instalację.

Artykuł źródłowy jest uzupełniany i modyfikowany przez producenta w miarę pojawiania się nowych okoliczności.