Jak wybrać UPS? Bezpieczeństwo IT Nie TYLKO dla orłów

Roman Vishtal

UPS — zasilacz awaryjny lub zasilacz bezprzerwowy. Jego celem jest utrzymanie zasilania urządzeń elektrycznych w przypadku nieprawidłowości lub zaniku zasilania sieciowego.

Jak wybrać UPS dla własnego użytku lub dla potrzeb firmy? Pokażemy kilka prostych zasad, za pomocą których w możliwie najlepszy sposób zatroszczysz się o swój sprzęt.

1. Zasilanie jedno- lub trójfazowe.

Jednofazowe zasilacze UPS dysponują tylko jednym, sinusoidalnym, poziomem napięcia 230 V. Zazwyczaj stosuje się je do ochrony ogrzewania, oświetlenia, rackowych serwerów, systemów telekomunikacyjnych lub komputerowych oraz switchy sieciowych, a także wszelkich urządzeń zasilanych bezpośrednio ze standardowej wtyczki sieciowej, takich jak laptop czy telewizor.

Trójfazowe zasilacze UPS wykorzystują trzy przesunięte względem siebie fale jednofazowe, co skutkuje międzyfazowym napięciem 400 V (lub 380 V, 415 V, zależnie od norm krajowych). Są one zazwyczaj stosowane w obiektach przemysłowych i biznesowych z większym poziomem mocy zainstalowanej, ponieważ są w stanie dostarczyć większą moc przy wyższej sprawności.

2. Moc.

Stwórz listę urządzeń, które wymagają zasilania gwarantowanego i zsumuj ich zapotrzebowanie na moc. Dobrym pomysłem jest również uwzględnienie potrzeby dodatkowych rezerw mocy, które mogą być potrzebne w przyszłości. W zależności od budżetu można zaplanować margines bezpieczeństwa, aby wyjść nieco ponad minimalną moc UPS wymaganą do obsługi maksymalnego obciążenia.

3. System UPS centralny czy rozproszony.

Scentralizowany system UPS pomaga zasilać cały budynek lub obszar, podczas gdy architektura rozproszona chroni tylko pojedyncze obciążenie lub wybrane urządzenia, takie jak maszyna lub szafa serwerowa. System centralny UPS można zbudować tak, aby był odporny na awarie poprzez dodanie redundancji. Można to zrobić poprzez dodanie modułów zasilających w systemach modułowych i/lub dołączenie większej liczby zasilaczy do pracy równoległej. Takie podejście umożliwia serwisowanie sprzętu natychmiast, bez konieczności całkowitego wyłączenia systemu. To samo dotyczy skalowania systemu — można zwiększyć moc, dodając równolegle kolejne moduły mocy lub zasilacze UPS.

4. Czas podtrzymania i forma magazynowania energii.

Punktem wyjścia jest określenie pojemności potrzebnej do zapewnienia wymaganego czasu podtrzymania — co, ogólnie rzecz biorąc, można osiągnąć za pomocą technologii VRLA, litowo-jonowej lub superkondensatorów. Na wybór może mieć wpływ lokalizacja i inne względy praktyczne. Na przykład baterie litowo-jonowe, które są droższe w zakupie, można łatwo zrównoważyć z perspektywy całkowitego kosztu posiadania (TCO) w odległych lokalizacjach, takich jak morskie farmy wiatrowe, gdzie częstsza wymiana tańszych baterii VRLA byłaby kosztowna, a także poważnie utrudniona logistycznie.

Innym czynnikiem jest wsparcie sieci energetycznej za pomocą technologii Energy Aware — pozwalającej użytkownikowi na generowanie przychodów poprzez sprzedaż niewykorzystanej zmagazynowanej energii z powrotem do sieci na zasadzie „odpowiedzi na zapotrzebowanie”, jak również wspieranie regulacji częstotliwości sieci.

5. Poziom redundancji

W zależności od krytycznego znaczenia obciążenia, które jest chronione za pomocą zasilacza UPS, może być konieczna dodatkowa redundancja, aby instalacja była jeszcze bardziej odporna na awarie. Można to zrobić w całym łańcuchu zasilania, zaczynając od zastosowania podwójnego zasilania na wejściu zasilacza UPS lub nawet podwójnego zasilania dla kluczowego obciążenia (np. serwera).

W przypadku UPS można wprowadzić redundancję łącząc równolegle kilka zasilaczy UPS lub stosując UPS o budowie modułowej. Wszystko sprowadza się do pytania, jak krytyczne jest Twoje obciążenie i czy możesz sobie pozwolić na przestoje w przypadku awarii w łańcuchu zasilania. Kluczowy jest odpowiedni balans pomiędzy budżetem przeznaczonym na zakup UPS a wymaganą niezawodnością systemu.

6. Czy chcesz stosować dane zebrane przez system monitoringu w celu lepszego wykorzystania i zautomatyzowania ochrony Twoich systemów IT?

Dane i pomiary zbierane przez UPS mogą pomóc Ci chronić Twoją infrastrukturę IT i zmaksymalizować ciągłość biznesową. Oprogramowanie, takie jak Eaton IPM, pozwala na automatyczne wykonanie akcji przez odbiory IT w zależności od poziomu naładowania baterii. Przykładowo – możliwa jest migracja maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami, szafami rack’owymi lub nawet lokalizacjami. Listwy dystrybucji zasilania (PDU) umożliwiają szczegółowe pomiary (w tym pomiary zużycia energii) na poszczególnych gniazdach wyjściowych. Jeśli więc na przykład wynajmujesz przestrzeń w szafie rackowej w data center, możesz wystawić najemcy miesięczny rachunek na podstawie danych o poborze energii z PDU.   

Integracja z oprogramowaniem monitorującym dostarczanym przez firmy zewnętrzne jest łatwa dzięki zastosowaniu powszechnie wykorzystywanych protokołów, takich jak SNMP czy MQTT.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji — proszę o kontakt. Chętnie udzielimy pomocy i przygotujemy ofertę dla twoich potrzeb!

Źródło.

Tagi: EATON, UPS,