Kerio Operator 2.4.0 Alfa 1, czyli co nowego w kolejnej wersji

Operator-logo3 marca 2015r. producent oprogramowania Kerio® Operator udostępnił do testowania nową wersję, oznaczoną 2.4.0 Alfa 1. Dzięki przedpremierowej edycji, możemy dowiedzieć się w jakie nowe funkcje zostanie wyposażona centrala VoIP Kerio®. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Przedstawiamy Kerio Operator 2.4

Nowa duża wersja Kerio Operator skupia się na znaczących usprawnieniach w dwóch obszarach – interfejsach SIP oraz routingu połączeń. Oprócz tego, dodano i poprawiono kilka mniejszych funkcji, jak obsługa połączeń wideo oraz usprawnienie konfiguracji interfejsów PRI/BRI/analogowych. W dalszej części przedstawiamy więcej szczegółów na temat konkretnych funkcji.

Ulepszenia w interfejsach SIP

Wprowadzono następujące zmiany:

  • Dostosowano terminologię używaną w oknie edycji interfejsów SIP, do wykorzystywanej przez większość usługodawców SIP
  • Dodano nową zakładkę w oknie konfiguracji interfejsu SIP, przeznaczoną do prostej konfiguracji
  • Dodano kolejną zakładkę w oknie dialogowym interfejsu SIP, do obsługi bardziej złożonych wariantów wdrożeń – wielu proxy SIP, użycia nagłówka From:, obsługi dodatkowych nagłówków, np. P-Asserted-Identity, innych
  • Umożliwiono zdefiniowanie do 1000 zewnętrznych numerów telefonów dla interfejsu
Ulepszenia w routingu połączeń wychodzących

Konfiguracja połączeń wychodzących  w Operatorze, w wersji starszej niż 2.4 była zaprojektowana pod kątem łatwości obsługi i dostosowana do potrzeb małych klientów. Celem wersji 2.4 jest nadal prostota, ale umożliwiająca tworzenie elastyczniejszego routingu. Nawet mały klient po pewnym czasie potrzebuje bardziej zaawansowanych konfiguracji.

Największą zmianą w routingu jest rozszerzenie zawartości obsługiwanych połączeń. Dla przykładu, wybranie właściwej trasy połączenia może być uzależnione od tego kto dzwoni, nawet jeśli używa tego same prefiksu dla połączeń wychodzących, co inni. Daje to także większą swobodę w obsłudze wybieranych i dzwoniących numerów dla określonej trasy.

Wsparcie dla rozmów wideo

Aby cieszyć się rozmowami wideo, wystarczy dodać wspierany przez telefon kodek wideo dla wybranych numerów wewnętrznych. Rozmowy wideo zostały przetestowane na Polycom VVX500, Grandstream GXV3175, Grandstream GXV3275 i kilku aplikacjach softphone.

Uwaga: Kerio Operator nie transkoduje transmisji z jednego kodeka wideo na inny, ze względu na z jednej strony obciążenie procesora, a z drugiej na ograniczenia licencyjne niektórych algorytmów kodowania. Zalecane jest wykorzystanie jednego kodeka wideo (wspieranego przez wszystkie urządzenia) i dopuszczeniu wyłącznie tego kodeka w konfiguracji numerów wewnętrznych (dobrym przykładowym kodekiem jest H.264).

Wygląd interfejsu użytkownika

Kerio Operator Client został wyposażony w schematy kolorów. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany logo pojawiającego się na ekranie logowania do Klienta.

Usprawnienia dla kart PRI/BRI/Analogowych

Okno konfiguracyjne dla kart telefonicznych zostało wzbogacone o automatyczną kontrolę wzmocnienia, czułość DTMF i możliwość wpisania prefiksu (wymaganego w niektórych krajach dla BRI/PRI). Na każdej karcie telefonicznej można zdefiniować do 1000 zewnętrznych numerów telefonów.

Zmiany we wsparciu

  • Telefony Aastra przemianowano na Mitel i dodano wsparcie dla Mitel serii 68xx
  • Dodano wsparcie dla Grandstream GXV 3275

Gorąco zachęcamy do testowania wersji Alfa 1 (do pobrania tutaj) i zgłaszania wszelkich uwag.