MailStore V23.4 – archiwizacja NDR i możliwość kasowania oflagowanych wiadomości

MailStore w wersji V23.4 wprowadza liczne usprawnienia jednego z najlepszych rozwiązań do archiwizacji poczty elektronicznej. Nowa wersja dostępna jest jako MailStore Server (dla klientów posiadających własne rozwiązanie), MailStore Service Provider Edition (SPE) i MailStore Home. Wśród nowości znajdują się opcje zwiększające funkcjonalność, szczególnie oczekiwane zarówno przez administratorów, jak i użytkowników. Poniżej przedstawiamy kluczowe elementy MailStore V23.4:

Archiwizacja raportów NDR z alternatywnej skrzynki journalingowej:
 • Ułatwia odzyskiwanie danych dla użytkowników MailStore Server i SPE korzystających z Microsoft 365/Exchange Online,
 • Pozwala na automatyczny import raportów dziennika zagnieżdżonych w raportach o nieudanym dostarczeniu (NDR) z alternatywnej skrzynki, poprawiając ogólną niezawodność.
Możliwość usuwania oflagowanych wiadomości:
 • Umożliwia zdalne usuwanie e-maili oznaczonych flagą przez użytkowników w skrzynce pocztowej serwera pocztowego,
 • Zwiększa elastyczność, umożliwiając usuwanie oznaczonych wiadomości, poprawiając użyteczność dla profili archiwizacji M365, Exchange i IMAP.
Ulepszone profile archiwizacyjne:
 • Zapewnia administratorom większą elastyczność w definiowaniu profili archiwizacji,
 • Dodaje nową opcję filtrów, umożliwiającą selektywną archiwizację e-maili utworzonych po określonej dacie,
 • Przydatne także w przypadku archiwizacji wybranych okresów, migracji archiwów itp.
Ulepszenia interfejsu API:
 • Wprowadza ulepszenia w interfejsach API MailStore Server i SPE, umożliwiające lepsze monitorowanie instalacji oraz aktualizację magazynów archiwów,
 • Pozwala administratorom MailStore Server używać interfejsu API do wymiany certyfikatów serwera, zwiększając prostotę zarządzania i podnosząc bezpieczeństwo.
Inne ulepszenia:
 • Dodaje warstwę autentykacji i zabezpieczeń SASL dla archiwizacji wielu skrzynek IMAP, umożliwiając wybór różnych formatów identyfikatorów użytkownika,
 • Usprawnia auto-discovery dla Microsoft 365, ułatwiając archiwizację folderów publicznych,
 • Zawiera wiele aktualizacji zabezpieczeń i poprawek błędów.

Wraz z wersją MailStore V23.4, producent stawia sobie za cel usprawnienie procedury archiwizacji, oferując zaawansowane funkcje i odpowiadając na potrzeby użytkowników, co czyni tę aktualizację potencjalnie wartościową dla wszystkich organizacji korzystających z rozwiązań MailStore.

Gorąco zachęcamy do wykonania aktualizacji, ponieważ oprócz wspomnianych usprawnień, producent nieustannie rozwija produkt pod kątem bezpieczeństwa i kompatybilności. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż wraz z wprowadzaniem nowych wersji produktu, zmieniają się wymagania systemowe. W ostatnim czasie producent zakończył wsparcie dla niewspieranych wersji WIndows Server 2012 i 2012R2, a także Exchange Server 2003.