Migracja MailStore Server na nową maszynę

Migracja MailStore Server nie jest operacją, którą wykonuje się często, jednak czasem zachodzi taka konieczność. Powody mogą być różne – konieczność zwiększenia mocy obliczeniowej serwera lub brak miejsca na archiwizowane dane. Czasem przyczyna zostaje narzucona przez cykl życia samego rozwiązania lub systemu operacyjnego, na którym jest zainstalowany. Ta ostatnia przyczyna będzie w najbliższej przyszłości głównym motorem napędowym do migracji MailStore Server na nową platformę systemową.

Właśnie z tego powodu chcemy pokazać naszym klientom, jak łatwo można przenieść instalację serwera MailStore z jednej maszyny na drugą. Na blogu producenta można znaleźć krótki filmik, który prezentuje omawiane zagadnienie.

Migracja MailStore Server – co należy wziąć pod uwagę

Jeśli chcesz przenieść MailStore Server ze starego serwera na nowy system operacyjny lub sprzęt, będziesz musiał przenieść całą instalację oprogramowania. Przenoszenie instalacji to zawsze dobra okazja do zaktualizowania oprogramowania do najnowszej wersji. Przed rozpoczęciem przenoszenia danych, powinieneś wykonać kopię zapasową za pomocą wbudowanej funkcji backupu lub zewnętrznego rozwiązania.

Ważne: nie zapomnij zapisać swojego klucza licencyjnego, który znajdziesz w kliencie MailStore w sekcji „Narzędzia administracyjne”.

Przenoszenie serwera MailStore

Przed rozpoczęciem procesu przenoszenia danych, zamknij usługę MailStore Server przy pomocy Narzędzia konfiguracji usługi serwera MailStore. Teraz możesz przenieść katalog główny bazy danych, który domyślnie znajduje się w C:\MailArchive. Lokalizacja tego katalogu jest wskazana w Narzędziu konfiguracji usługi serwera MailStore. Upewnij się, że przenosisz wszystkie pliki, podfoldery i wszystkie archiwalne dane z obecnej maszyny do nowej. Ważne jest, aby zachować istniejącą strukturę katalogów. Po przeniesieniu wszystkich plików możesz odinstalować MailStore Server ze starej maszyny.

Ponowna instalacja serwera MailStore

Następnym krokiem jest przetransferowanie licencji MailStore Server na nową maszynę z wykorzystaniem portalu licencyjnego, a następnie ponowna instalacja serwera MailStore w nowej lokalizacji.

Uwaga: jeśli ścieżka do głównej bazy danych nie jest domyślna (C:\MailArchive), zamknij usługę MailStore Server i zmień ścieżkę do głównej bazy danych MailStore, aby odpowiadała nowej ścieżce katalogu.

Jeśli użyłeś tego samego klucza produktu co na starej maszynie lub używasz klucza produktu jako klucza do odzyskiwania / przywracania, nie musisz nic więcej robić w zakresie szyfrowania archiwum.

Jednak jeśli użyłeś innego klucza produktu lub losowego klucza do odzyskiwania / przywracania, będziesz musiał najpierw ponownie zainicjować archiwum przed uruchomieniem serwera MailStore.

Teraz ponownie uruchom usługę MailStore Server na nowej maszynie. Proces przenoszenia został zakończony, a serwer MailStore jest już aktywny na Twoim nowym systemie ze wszystkimi ustawieniami z poprzedniej instalacji. Na zakończenie, sprawdź stronę startową klienta MailStore, aby upewnić się, że nie ma żadnych komunikatów o błędach.

Szczegółowa instrukcja przenoszenia instalacji krok po kroku, znajduje się w Pomocy Online producenta.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat serwera MailStore, napisz do nas. Powiemy Ci do czego można go wykorzystać i dlaczego archiwizacja jest szczególnie ważna w odniesieniu do usług poczty w chmurze.