Oprogramowanie do ochrony sygnalistów – część 1 – podstawowe założenia

Kim jest sygnalista ? i jakie korzyści przynosi raportowanie nieprawidłowości?

Sygnalista to osoba, która zgłasza nieprawidłowości w firmie. Dzięki unijnej dyrektywie zgłoszenia te muszą następować za pośrednictwem bezpiecznego systemu, który gwarantuje pracownikom poufność. Kultura nowoczesnej i efektywnej organizacji powinna opierać się na otwartej i uczciwej komunikacji. Wprowadzenie tego typu standardów może znacznie ograniczyć lub pomóc nie dopuścić do powstawania strat finansowych i wizerunkowych w firmach.

„Aby dyrektywa miała realny wpływ na działania przedsiębiorstw musi zostać spełniony szereg warunków. Po pierwsze pracownik – potencjalny sygnalista, musi mieć pewność, że jego działania nie będą niosły za sobą działań odwetowych ze strony przedsiębiorstwa. Takiego poczucia bezpieczeństwa nie otrzymamy korzystając ze standardowych rozwiązań typu nowy adres mailowy do zgłaszania nadużyć. Zobowiązania, które ustanawia unijna dyrektywa, będą wymagały znacznie większego nakładu pracy, niż to miało miejsce w przypadku RODO. Jednak sama dyrektywa czy też wewnętrzne przepisy nie wystarczą. Mamy ciekawy przykład Portugalii, która podobne przepisy ma wdrożone od dłuższego czasu. Portugalczycy bardzo niechętnie informują o naruszeniach, kierując się strachem przed „donosicielstwem”. W Polsce z uwagi na historyczne uwarunkowania będziemy się mierzyć z podobnymi problemami. Dopiero uczymy się jako społeczeństwo, że istnieje dobro wspólne przedsiębiorstw i instytucji, które należy chronić przed nadużyciami. Dobry system ochrona sygnalistów znosi spory ciężar z barków pracowników, dając im gwarancję bezpieczeństwa. I tym właśnie kierowaliśmy się tworząc Sygnanet. Idea która nam przyświecała to stworzenie systemu, który będzie w pełni szyfrowany gwarantując maksymalną ochronę wszystkim stronom procesu. Na tym się skupiliśmy to nasza największa rynkowa przewaga i to właśnie doceniają nasi klienci” – mówi mec. Katarzyna Abramowicz, wydawca Sygnanet – szyfrowanej platformy do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

Które instytucje muszą wdrożyć system do ochrony sygnalistów?

Wdrożenie oprogramowania do ochrony sygnalistów jest obowiązkowe w sektorze publicznym, instytucjach finansowych, a także w firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Właściwa ochrona prawna osób raportujących polega na zapewnieniu im anonimowości.

Aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z brakiem wdrożenia oprogramowania, już dzisiaj zachęcamy do skorzystania z wersji testowej systemu Sygnanet, chętnie pomożemy zaimplementować to rozwiązanie w Państwa organizacji.

 

1 Komentarz. Zostaw nowy

Oprogramowanie dla ochrony sygnalistów - ranking
26/01/2023 16:36

[…] Dowiedz się, które instytucje muszą wdrożyć system zabezpieczający pracę sygnalistów ? Kim j… […]