Rejestrowanie Sophos Firewall w konsoli Sophos Central z wykorzystaniem danych superadmina

Sophos Firewall pozwala na proste wywołanie konsoli administracyjnej w ramach konta w usłudze Sophos Central. Dostęp do konsoli jest zabezpieczony dwuskładnikowym uwierzytelnianiem, a samo połączenie jest szyfrowane. Dzięki wykorzystaniu Sophos Central do zarządzania urządzeniem na bramie nie trzeba zestawiać połączenia VPN. Jedynym wymaganiem jest komputer z internetem i wspieraną przeglądarką internetową.

Aby móc korzystać z zarządzania Firewallem z poziomu Sophos Central, musisz najpierw włączyć stosowną opcję, a następnie zaakceptować prośbę w konsoli centralnej. Będziesz oczywiście potrzebował konta w usłudze Sophos Central (powiązanego z wykupioną licencją lub w wersji testowej).

Włącz zarządzanie w Sophos Firewall

   1. Zaloguj się do Sophos Firewall i przejdź do pozycji Sophos Central w grupie SYSTEM.
    Rejestrowanie Sophos Firewall w konsoli Sophos Central z wykorzystaniem danych superadmina - procedura rejestracji, centralne zarządzanie
   2. Kliknij Register i podaj adres e-mail oraz hasło dla swojego konta administratora Sophos Central. Następnie kliknij kolejny przycisk Register.Jeśli potrzebujesz instrukcji jak utworzyć konto administratora Sophos Central, zobacz dostępne na stronie Sophos Central wideo: „Jak zacząć” (Getting Started).
    Rejestrowanie Sophos Firewall w konsoli Sophos Central z wykorzystaniem danych superadmina - procedura rejestracji, centralne zarządzanie
   3. Włącz Sophos Central services.
    Rejestrowanie Sophos Firewall w konsoli Sophos Central z wykorzystaniem danych superadmina - procedura rejestracji, centralne zarządzanie

Zatwierdź zarządzanie w Sophos Central

  1. Zaloguj się do Sophos Central na konto, do którego podłączyłeś swojego Firewalla.
  2. Przejdź do sekcji Firewall Management.
   Rejestrowanie Sophos Firewall w konsoli Sophos Central z wykorzystaniem danych superadmina - procedura rejestracji, centralne zarządzanie
  3. Na stronie Firewalls znajdź swoje niedawno zarejestrowane urządzenie i kliknij Accept services.
   Rejestrowanie Sophos Firewall w konsoli Sophos Central z wykorzystaniem danych superadmina - procedura rejestracji, centralne zarządzanie
  4. Na Sophos Firewall możesz sprawdzić status zarządzania. Kliknij Central Synchronization i sprawdź, czy status zmienił się z Waiting for approval from Sophos Central na Managed.
   Zmiana ta może zająć do dwóch minut. Gdy status zmieni się na Managed, Twoja zapora Sophos jest gotowa do zarządzania przez Sophos Central.
  5. Wyloguj się z Sophos Firewall, a w przyszłości możesz zarządzać swoją zaporą Sophos, klikając nazwę urządzenia na stronie Firewalls w konsoli centralnej.
   Rejestrowanie Sophos Firewall w konsoli Sophos Central z wykorzystaniem danych superadmina - procedura rejestracji, centralne zarządzanie

Możliwe, że upłynie kilka sekund zanim zostanie otwarta konsola administracyjna zapory.

Rejestrowanie Sophos Firewall w konsoli Sophos Central z wykorzystaniem danych superadmina - procedura rejestracji, centralne zarządzanie