Sophos Intercept X dla Windows: Błąd instalacji skanera plików Sophos

Dzisiaj (tj. 07.02.2024r.) wielu klientów Sophos mogło zauważyć niepokojący komunikat dotyczący problemu z instalacją składnika Sophos File Scanner. Choć problem nie powodował negatywnych konsekwencji, to skutkował pojawieniem się wyskakującego ostrzeżenia na urządzeniu. W wyniku tego problemu, po wejściu w agenta ochrony Sophos, użytkownicy mogli zobaczyć następujące ostrzeżenia:

  • Na lokalnym interfejsie graficznym użytkownika:

Ostrzeżenie o problemie z instalacją składnika Sophos File Scanner - problem został rozwiązany, nie ma ryzyka związanego z utratą ochrony. Klienci mogą zobaczyć informację o problemie w interfejsie graficznym Sophos Endpoint

  • Na karcie zdarzeń:

Ostrzeżenie o problemie z instalacją składnika Sophos File Scanner - problem został rozwiązany, nie ma ryzyka związanego z utratą ochrony. Klienci mogą zobaczyć informację o problemie w zdarzeniach w Sophos Endpoint oraz logach instalacyjnych Sophos File Scanner

Plik dziennika instalacji Sophos File Scanner w lokalizacji C:\Windows\Temp\Sophos File Scanner Install Log […].txt zawiera następujące linie:

I Begin IProductSetup2::Install for Sophos File Scanner
A Constructing installer for Sophos File Scanner
A SFS already installed. Start update.
I Running: SFS Installer
I Executing step: Verify the installset is valid
W Install verification failed with error 2: Failed to load signerrep.dat
E Failed step: Verify the installset is valid, rolling back previous steps
W Failed composite step
I Execution failed: SFS Installer
E Action failed; reboot is not required
I End product setup

Produkt i środowisko

Sophos Central Windows Endpoint

Wpływ

Chociaż błąd wskazuje na niepowodzenie instalacji, jest to tylko informacja o trudnościach w ładowaniu najnowszych danych lokalnej reputacji Sophos File Scanner. W rezultacie program będzie korzystał z istniejących danych. Pomimo wyświetlanego ostrzeżenia, ochrona działa nadal w pełnym zakresie.

Producent wypuścił już poprawkę, która rozwiązuje ten problem. Zainstaluje się ona automatycznie wraz z kolejną aktualizacją. Po jej zainstalowaniu nie jest konieczne przeprowadzenie restartu urządzenia. W rezultacie poprawnej instalacji, status urządzenia w graficznym interfejsie zostanie zmieniony na „Twoje urządzenie jest chronione”.