Sophos Switch: Proces odzyskiwania dla przełącznika bez portu konsoli

Ten artykuł przedstawia proces odzyskiwania dla przełącznika Sophos Cloud Switch (bez portu konsoli), jeśli wykazuje objawy uszkodzonego firmware’u. W takim przypadku, zanim odeślesz urządzenie na gwarancję, spróbuj przeprowadzić poniższe kroki. Jeśli urządzenie działa, a uszkodzeniu uległ sam firmware, powinno dać się je łatwo reaktywować. Dzięki wykonaniu procedury recovery, skrócisz czas przestoju, jeśli nie masz urządzenia zastępczego.

Produkt i środowisko
 • Sophos Cloud Switch CS101-8
 • Sophos Cloud Switch CS101-8FP
Objawy
 • Przełącznik nie reaguje na ping.
 • Przełącznik nie wykazuje aktywności na żadnym z interfejsów.
Wymagania wstępne
 • Aplikacja pełniąca rolę serwera DHCP i serwera TFTP.
 • Plik odzyskiwania, który znajdziesz w Sophos Central > Protect Devices > Switches > Download recovery image

Sophos Switch: Proces odzyskiwania przełącznika bez portu konsoli - objawy, konfiguracja środowiska recovery, proces odzyskiwania

Konfiguracja serwera DHCP
 1. Skonfiguruj serwer DHCP zgodnie z poniższymi informacjami:
  DHCP Pool definition
  IP pool start address: 172.16.16.220
  Size of pool: 10
  Lease (minutes): 2880
  Boot File:series_vmlinux.bix
  
  DHCP Options
  Def. router (Opt 3): 172.16.16.220
  Mask (Opt 1): 255.255.255.0
  Additional Option :66 172.16.16.20
  
  DHCP Settings
  Check Persistent leases
  Check Bind DHCP to this address: 172.16.16.20

  Sophos Switch: Proces odzyskiwania przełącznika bez portu konsoli - objawy, konfiguracja środowiska recovery, proces odzyskiwania

 2. Skonfiguruj serwer TFTP zgodnie z poniższymi informacjami:
  TFTP Security
  None
  
  TFTP configuration
  Timeout (seconds): 3
  Max Retransmit: 6
  Tftp port: 69
  
  Advanced TFTP Options
  Check PXE Compatibility
  Check Show Progress bar
  Check Translate Unix file names
  Check Allow '\' As virtual rootSophos Switch: Proces odzyskiwania przełącznika bez portu konsoli - objawy, konfiguracja środowiska recovery, proces odzyskiwania
 3. Włącz usługi TFTP i DHCP jak na poniższym zrzucie ekranu:
  Start Services
  Zaznacz TFTP Server
  Zaznacz TFTP Client
  Zaznacz Syslog Server
  Zaznacz DHCP Server
  Zaznacz DNS Server
  
  Zaznacz Enable IPv6

  Sophos Switch: Proces odzyskiwania przełącznika bez portu konsoli - objawy, konfiguracja środowiska recovery, proces odzyskiwania

 4. Umieść obraz odzyskiwania w domyślnej ścieżce folderu TFTP.
Rozwiązanie
 1. Proces jest automatycznie inicjowany na przełączniku, jeśli uruchomi się on z uszkodzonym plikiem obrazu.
 2. Kiedy proces automatycznego odzyskiwania rozpoczyna nasłuchiwanie za pomocą BOOTP (5 prób), szuka serwera DHCP ze skonfigurowanym adresem IP serwera TFTP.
 3. Gdy Sophos Switch jest podłączony do adresu IP serwera TFTP, pobierze obraz odzyskiwania z serwera TFTP w trybie BOOTP.
 4. Proces zapisze obraz i zrestartuje przełącznik bez żadnej interwencji użytkownika. W przypadku problemów sprawdź dzienniki aplikacji tftpd32 systemu Windows w poszukiwaniu zdarzeń.
Efekt

Oprogramowanie układowe zostało odtworzone, dzięki czemu przełącznik może uzyskać adres IP z serwera DHCP. Użytkownik powinien móc wykonać ping do przełącznika na adres IP przydzielony przez DHCP lub adres IP 172.16.16.239, ponieważ interfejs GUI przełącznika lub dostęp SSH powinien działać na domyślnym adresie IP 172.16.16.239.

Ważna uwaga: Po tym procesie konieczne jest wgranie najnowszego obsługiwanego oprogramowania układowego przełącznika, aby przełącznik działał z pełnymi funkcjonalnościami w ramach wsparcia Sophos Central.