W jaki sposób BackupAssist może pomóc Ci sprostać wymaganiom stawianym przez RODO?

Law.Już niedługo, bo w maju 2018 roku, zacznie obowiązywać nowa unijna regulacja dotycząca danych osobowych, która wpłynie nie tylko na sposób przechowywania danych w granicach europejskiej wspólnoty, ale także poza jej granicami. RODO obejmie również organizacje współpracujące z podmiotami UE, które gromadzą dane osobowe na temat jej obywateli. Organizacje te zobowiązane będą zabezpieczyć dostęp do przechowywanych danych oraz je same na wszelkie możliwe sposoby, poczynając od solidnej ochrony punktów końcowych, sieci, baz danych, po archiwizację poczty firmowej, na kopiach zapasowych kończąc. W zabezpieczeniu tych ostatnich z pomocą przychodzi BackupAssist, czyli rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla Windows Server, które sprawi, że lepiej sprostasz niektórym z wymogów stawianym Ci przez RODO.

Na przykład, artykuł 32, ust. 2 mówi o obowiązku bezzwłocznego odzyskania danych osobowych w przypadku gdyby zostały one utracone, a także o ich zabezpieczeniu przed przypadkowym zniszczeniem. Z BackupAssist przestrzeganie wspomnianego artykułu jest niezwykle proste, ponieważ software oferuje możliwość szybkiego przywrócenia utraconych lub uszkodzonych maszyn wirtualnych dzięki funkcji Rapid VM Recovery. To samo tyczy się przywracania pojedynczych plików, folderów lub dysków. Oprogramowanie jest automatyczne, co oznacza, że możesz ustawić plan tworzenia kopii. BackupAssist pozwala również na przygotowywanie Bootable Backups, czyli połączenia dysku rozruchowego i nośnika backupu, które sprawiają, że odzyskiwanie po awarii jest tak proste, jak włożenie dysku USB do stacji.

Z kolei artykuł 32, ust.1b stanowi, że dane osobowe muszą być szyfrowane na wypadek naruszenia bezpieczeństwa tak, aby nie doszło do ich ujawnienia. Dzięki szyfrowaniu AES-256, które szyfruje dane podczas tworzenia kopii zapasowej, BackupAssist spełnia również ten wymóg. Jeśli przechowujesz dane w chmurze, zaszyfrowane kontenery producenta gwarantują, że nawet dostawca usług w chmurze nie będzie miał dostępu do Twoich prywatnych danych. Co więcej, podczas robienia backupu na dysk USB oprogramowanie używa szyfrowania dysków Bitlocker dla zapewnienia maksymalnej ochrony.

Natomiast artykuł 32, ust. 1 mówi o tym, że należy zapewnić poufność i nienaruszalność danych osobowych. BackupAssist jest w stanie sprostać temu przepisowi dzięki nowej funkcjonalności o nazwie CryptoSafeGuard, która chroni kopie zapasowe przed atakami typu ransomware, zapobiegając ich zainfekowaniu i nieautoryzowanemu dostępowi.

Jednymi z ważniejszych zapisów RODOartykuły 32 i 33, które wymagają, aby odpowiednie władze oraz poszkodowane osoby zostały poinformowane o naruszeniu poufności i bezpieczeństwa ich danych w ciągu 72 godzin od zarejestrowania takiego zdarzenia. Również i w tym przypadku z pomocą może przyjść BackupAssist, którego narzędzie CryptoSafeGuard wysyła powiadomienia SMS i e-mail, gdy wykryje oznaki infekcji ransomware.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do RODO, BackupAssist z pewnością okaże się przydatny. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie poświęconej temu rozwiązaniu oraz u producenta oprogramowania.

 

Źródło: https://www.backupassist.com/blog/support/how-backupassist-can-help-you-comply-with-gdpr/#more-9474