Zakończenie wsparcia dla MyKerio oraz przejście do GFI AppManager

Producent rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa – Kerio Control oraz serwera pocztowego – Kerio Connect przedstawił kluczowe daty i szczegóły dotyczące zakończenia wsparcia dla usługi centralnego zarządzania i alertowania – MyKerio. Jednocześnie przedstawił propozycję przejścia na nowe rozwiązanie – GFI AppManager.

To właśnie zrozumienie zróżnicowanych potrzeb różnych klientów skłoniło firmę GFI do podzielenia tej operacji. Zakończenia wsparcia dla MyKerio oraz przejście do GFI AppManager rozłożono na trzy fazy:

  • 31 stycznia: ostateczny termin dla użytkowników MyKerio zarządzających pojedynczą organizacją obsługującą jedno rozwiązanie GFI KerioConnect lub GFI KerioControl.
  • 29 lutego: ostateczny termin dla użytkowników MyKerio zarządzających pojedynczą organizacją obsługującą maksymalnie 15 instancji GFI KerioConnect i GFI KerioControl łącznie.
  • 31 marca: ostateczny termin dla wszystkich pozostałych użytkowników.

Dzięki takiemu harmonogramowi, przeniesienie obsługi wdrożeń wszelkich rozmiarów do GFI AppManager będzie łatwiejsze. Tym samym wszyscy klienci będą dysponować dostatecznym czasem przeznaczonym na migrację dla każdego rozwiązania.

Szczególnie zachęcamy użytkowników GFI KerioControl oraz GFI KerioConnect do wykonania aktualizacji do najnowszych wersji produktów (KerioControl 9.4.3 patch 4 oraz KerioConnect 10.0.4), aby zapewnić płynny przebieg migracji. Najnowsza wersja zapory sieciowej, podobnie jak i serwera pocztowego oferują znaczne ulepszenia wydajności i kompatybilność z GFI AppManager.

Kroki do pomyślnego przejścia na GFI AppManager:

  1. Zaktualizuj GFI KerioControl lub GFI KerioConnect do najnowszych wersji.
  2. Wszystkie kroki wymagane do dołączenia do GFI AppManager znajdziesz w dedykowanym przewodniku na stronie producenta.

W razie problemów służymy wsparciem wszystkim klientom, którzy posiadają aktywne subskrypcje i zakupili produkty za naszym pośrednictwem. Jeśli masz dodatkowe pytania, zawsze możesz do nas napisać za pośrednictwem formularza.

Szczegółowe informacje na temat dostępności GFI AppManager oraz zakończenia wsparcia dla MyKerio można znaleźć w dokumencie FAQ na stronie producenta.