Backup Assist w wersji 10.5.0 ze wsparciem dla Exchange 2019 i SQL Server 2017

Producent oprogramowania BackupAssist udostępnił wersję 10.5.0 swojego produktu. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić wsparcie dla Microsoft Exchange Server 2019 oraz Microsoft SQL Server 2017. Ponadto, najnowsze wydanie zawiera szereg usprawnień, które przedstawiamy poniżej:  

Nowe funkcje:

 • BackupAssist wraz z wersją 10.5.0 wspiera Exchange Server 2019.
 • Dodatek Exchange Granular wspiera obecnie wersję RTM Exchange 2019 i będzie uaktualniany równolegle z wydawaniem uaktualnień zbiorczych przez firmę Microsoft.
 • Dodano wsparcie dla Microsoft SQL 2017 do wersji CU 6. Wsparcie dotyczy również dodatku SQL Continuous.

Ulepszenia:

 • Dodano nowe ustawienie do ekranu Set up Destination kreatora tworzenia zadań o nazwie Start the first week of backups on this date. Nowe pole pozwala ustawić datę, od której rozpocznie się harmonogram tworzenia kopii zapasowej.

ba_10_5_0changes

 • Kolumna pokazująca czas trwania kopii zapasowej została dodana do ekranu Reports na kartach Restore and Backup.
 • Exchange 2019 jest wykrywany na karcie Hyper-V podczas tworzenia kopii zapasowej tegoż serwera.
 • Zaktualizowano CryptoSafeGuard o nowe reguły wykrywania oprogramowania ransomware.
 • Gdy zadanie tworzenia kopii zapasowej jest uruchamiane więcej niż raz dziennie, można wysłać raport dla każdego uruchomienia kopii zapasowej zamiast wysyłać zbiorczy raport na koniec dnia. Raporty są domyślnie grupowane, ale można tę opcję wyłączyć, wybierając przycisk Change obok opcji Multiple Time daily i odznaczając opcję Only send one report per day.

Poprawki:

 • Poprawiono działanie procesu uwierzytelniania w  NAS, szczególnie gdy NAS znajduje się w innej domenie/grupie roboczej niż maszyna BackupAssist.
 • Prawidłowa obsługa błędów iSCSI występujących przy archiwizacji i ochronie plików.
 • Rozwiązano problem spowodowany aktualizacją systemu Windows w wersji 1803, który mógł uniemożliwiać RecoverAssist wykrywanie urządzeń NAS ze środowiska odzyskiwania.
 • Powiadomienia e-mail będą teraz działać z wersjami TLS wyższymi niż 1.0, w sytuacji gdy TLS w wersji 1.0 jest wyłączony.
 • Kopie zapasowe w chmurze do serwerów AWS będą działać z wersjami TLS wyższymi niż 1.0, w sytuacji gdy TLS 1.0 jest wyłączony.

MultiSite Manager

 • Instalacje klienckie BackupAssist poprawnie pokazują szczegóły dotyczące licencjonowania.