High Availability a High-Performance?

High Availability czyli klaster wysokiej dostępności to funkcjonalność, której głównym celem jest zapewnienie ciągłości pracy w firmie. Jednym z większych problemów jakie możemy napotkać podczas pracy są awarie sprzętów, które potrafią nas zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. Nie zawsze jesteśmy w stanie skutecznie poradzić sobie z każdą awarią. W takich przypadkach firma może być unieruchomiona przez kilka godzin, a w najgorszym scenariuszu nawet przez kilka dni. Niesie to ze sobą katastrofalne skutki, począwszy od utrudnionej pracy z klientem po spore problemy finansowe spowodowane przestojem czasowym. Aby zapobiec tak niekorzystnym sytuacjom, firmy decydują się na użycie dodatkowego serwera, który będzie zabezpieczeniem w przypadku awarii głównego serwera. Dodatkowe urządzenie zapewni użytkownikom ciągły dostęp do systemu lub usługi, nawet w obliczu awarii sprzętu, oprogramowania lub innych problemów technicznych.

Wyróżniamy dwa sposoby łączenia urządzeń w klaster:

  1. Tryb active-passive – metoda ta, zwana potocznie klastrem wysokiej dostępności podczas której działa czynnie tylko jedno urządzenie
  2. Tryb active-active – metoda ta, zwana potocznie klastrem wysokiej wydajności podczas której oba urządzenia działają jednocześnie zwiększając wydajność sieci

W jaki sposób działa klaster wysokiej dostępności (High Availability)?

Klaster wysokiej dostępności charakteryzuje się tym, iż tylko jedna maszyna działa czynnie. Drugi serwer jest w stanie spoczynku, gotowy przejąć wszystkie funkcje w przypadku awarii serwera głównego. Z technicznego punktu widzenia klaster HA to złożony system składający się z dwóch lub więcej maszyn (węzłów) pracujących wspólnie, zapewniając przy tym niezawodność i odporność na awarie. Ponadto metoda ta zapewnia ciągłość działania usług oraz aplikacji. Klaster ten zaprojektowany został w taki sposób, aby w przypadku awarii jednego z węzłów, pozostałe były w stanie przejąć wszystkie jego zadania. Taka strategia w pełni minimalizuje przerwy w działaniu i zapewnia ciągłość usług.

Klaster wysokiej dostępności nie wymaga licencjonowania wszystkich urządzeń stanowiących wspólny węzeł. Podczas awarii serwera głównego, jego cała funkcjonalność łącznie z załączoną licencją w mgnieniu oka przenoszona zostaje na drugie urządzenie.

W jaki sposób działa klaster wysokiej wydajności (High-Performance)?

Klaster wysokiej wydajności charakteryzuje się tym, iż oba serwery współpracują jednocześnie co wpływa na znaczną poprawę wydajności infrastruktury sieciowej w firmie. Węzeł który składa się z dwóch lub więcej urządzeń pracujących wspólnie, osiąga znacznie większą wydajność obliczeniową niż pojedyncze urządzenie. Taki klaster klasyfikowany jest jako równoległy, ponieważ każdy węzeł w klastrze wykonuje zadania równolegle. Wpływa to na przyśpieszone przetwarzanie danych dzięki podzielonemu obciążeniu.

Przy wyborze tego typu rozwiązania trzeba niestety liczyć się z dwoma ważnymi kwestiami: aspektem finansowym oraz utrudnionym działaniem pojedynczej maszyny w przypadku awarii drugiej. Każde z urządzeń wymaga indywidualnej licencji, co oznacza, że właściciel musi ponieść dodatkowy koszt aby klaster active-active mógł działać. Drugą ważną kwestią jest awaria jednej z maszyn. Należy wówczas mieć z tyłu głowy, że jedno urządzenie nie zapewni tak doskonałej wydajności jak w pierwotnym scenariuszu. Administrator sieciowy musi zatem dokonać odpowiedniego doboru sprzętu, by użytkownicy mogli dalej wykonywać swoje obowiązki.

Warunki i wymagania do utworzenia klastra.

Urządzenia muszą spełniać pewne warunki techniczne aby utworzyć klaster zarówno wysokiej dostępności (High Availability) jak i wydajności (High-Performance):

  1. Model – urządzenia sprzętowego muszą być tego samego modelu
  2. System operacyjny – urządzenia muszą działać na tym samym systemie operacyjnym w odpowiedniej wersji. Wpływa to na kompatybilność i spójność oprogramowania w klastrze
  3. Liczba portów – wszystkie urządzenia muszą mieć taką samą liczbę portów

Oczywiście jest to tylko ważniejsza i ogólna część wymagań jakie można przypisać do sprzętów większości producentów. Należy pamiętać, że każdy producent może posiadać listę dodatkowych wymogów jakie należy zaimplementować w celu utworzenia klastra.

Zapraszamy do kontaktu jeśli rozważasz zakup klastra. Nasz zespół pomoże ci dobrać odpowiednie rozwiązanie i pomoże w aspektach technicznych.