Planowanie architektury dla IceWarp EPOS

Jak już wspominaliśmy wcześniej, producent serwera pracy grupowej – IceWarp – zaprezentował nowa wersję swojego rozwiązania, oznaczonego numerem 14 i określanego mianem EPOS. W przypadku nowego wdrożenia, ale także aktualizacji do najnowszej wersji, bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie procesu oraz architektury. Pragniemy przybliżyć wymagania sprzętowe tej wersji, aby każdy klient mógł oszacować jaki hardware będzie mu potrzebny. Nie poruszamy tutaj kwestii doboru wielkości przestrzeni dyskowej, gdyż ten aspekt wymaga dostosowania do potrzeb własnychkażdego klienta.

DOPASOWANIE SPRZĘTU

Przy podejmowaniu decyzji jak przydzielić zasoby, ważne jest uwzględnienie sposobu, w jaki użytkownicy będą korzystać z serwera pocztowego oraz czy może dojść do zwiększenia liczby pracowników – w takim przypadku zawsze należy zostawić pewien bufor bezpieczeństwa.

Sposób korzystania może się znacznie różnić między firmą, która głównie korzysta z dostępu przez WebClient, a firmą, która ma różne aplikacje klienckie na wielu stanowiskach, wymagające okresowej synchronizacji z serwerem. Zazwyczaj zasoby są dobierane w odniesieniu do średniego użycia ze strony użytkowników.

Jeśli potrzebujesz spersonalizowanej rekomendacji na podstawie swojego konkretnego scenariusza, możesz skontaktować się z nami, a my prześlemy prośbę o poradę ekspercką do inżynierów producenta.

 

Liczba użytkownikówLiczba rdzeni procesoraIlość pamięci RAM
01 - 1024 GB
11 - 5046 GB
51 - 15048 GB
151 - 500412 GB
500+616 GB
1000+820 GB
1500+1224 GB

 

Zalecane jest stosowanie rozwiązania wysokiej dostępności, składającego się z co najmniej 2 węzłów IW Appliance w przypadku scenariuszy z ponad 2000 użytkownikami, aby zapewnić płynność działania.

Możliwe jest skalowanie węzła IceWarp Appliance do 24 CPU i 64 GB pamięci RAM dla 4000 użytkowników, ale wymagane są dodatkowe konfiguracje w celu zapewnienia płynnej pracy (np. dostosowanie limitów jądra).

WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE

 • Microsoft Windows Server 2012 R2+
 • CentOS Linux 7 lub CentOS Stream 8

ZGODNOŚĆ Z APLIKACJAMI KLIENCKIMI

WebClient

 • Google Chrome 80+
 • Firefox 72+
 • Microsoft Edge 88+
 • Opera 66+
 • Internet Explorer 11
 • Safari 14+

Outlook Sync

 • Microsoft Outlook 2016+ dla systemu Windows
 • Microsoft .NET Framework 3.5.1+

Klient IceWarp Desktop

 • Windows 10+
 • macOS Catalina 10.15+
 • Microsoft .NET Framework 3.5.1+

IceWarp FileSync

 • Windows 10+
 • macOS Catalina 10.15+